Silver Mona - Decaffeinated Colombia 低因咖啡豆(500克)
Silver Mona - Decaffeinated Colombia 低因咖啡豆(500克)
Silver Mona - Decaffeinated Colombia 低因咖啡豆(500克)
Silver Mona - Decaffeinated Colombia 低因咖啡豆(500克)

Silver Mona - Decaffeinated Colombia 低因咖啡豆(500克)

$165.00
$138.00

Silver Mona - Decaffeinated Colombia(500g)

 

低因咖啡採用優質哥倫比亞咖啡豆製成,將當中的咖啡因取出。呈現出清爽的水果酸味和少許肉桂的棕色香料風味,口感順滑。

 

產地:哥倫比亞薇拉

豆種:卡斯蒂略、卡杜拉

海拔:1,500 – 1,700米

風味:呈現順滑的口感,肉桂的香氣,清爽的水果酸味以及乾淨清甜的餘韻